понеділок, 9 грудня 2013 р.

КОНКУРС! 
Увага! Розміщуємо умови конкурсу "Дотик до чуда". З особистістю та творами видатного митця АНАТОЛІЯ БАХУТИ  можна ознайомится тут: http://novakahovka.com.ua
УКРАЇНА
НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

10.10.2013 №  368
Про затвердження Положення про фестиваль-конкурс дитячої та молодіжної творчості «Дотик до чуда», присвячений 75-річчю з дня народження поета-земляка Анатолія Бахути


З метою збереження традицій рідного краю, вшанування в місті Нова Каховка пам’яті письменника-земляка Анатолія Бахути, відповідно до міської програми «Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка на період 2013-2017 роки», розпорядження міського голови від 02 серпня 2013 року
№ 290-р «Про підготовку та відзначення в місті Нова Каховка 75-річчя з дня народження поета-земляка Анатолія Бахути», керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:


1. Затвердити Положення про фестиваль-конкурс дитячої та молодіжної творчості «Дотик до чуда», присвячений 75-річчю з дня народження поета-земляка Анатолія Бахути, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Акуленка В.С.
Міський голова В.І.Коваленко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови
10.10.2013 № 368-р
Положення 

про міський фестиваль-конкурс дитячої та молодіжної творчості «Дотик до чуда», присвячений 75-й річниці
від дня народження Анатолія Бахути
1. ЗАСНОВНИКИ ФЕСТИВАЛЮ
Засновниками міського фестивалю-конкурсу дитячої та молодіжної творчості «Дотик до чуда» (далі – Фестиваль) є: Новокаховська міська рада, відділ культури і туризму, відділ освіти, літературно-меморіальний музей А.Бахути, Дитяча школа мистецтв, Дитяча музична школа, Централізована бібліотечна система.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Фестиваль базується на принципах «культура, як і збереження оточуючого світу, і турбота про духовні цінності, створені попередниками, є головною справою людини».
Фестиваль «Дотик до чуда» адресовано фахівцям, аматорам, початківцям - усім, хто бажає долучитися до вивчення спадщини А.Бахути.

2.2. Основні цілі Фестивалю:
- сприяти відродженню культури України, заснованої на високих ідеалах Істини, Добра та Краси;

- показати красу та багатогранність світу, створеного автором, чиє ім’я носить фестиваль;

- сприяти розвитку таких видів мистецтв, як художнє слово, література, музика, співи, образотворче мистецтво;

- сприяти виявленню та збереженню талановитої молоді і популяризувати її творчість;

- стимулювати написання сучасних творів, які відображають загальнолюдські цінності, співзвучні віку і світосприйняттю дитини, а також формують громадянські й патріотичні позиції, погляди та переконання, які ґрунтуються на цінностях вітчизняної місцевої культури.

3. РОБОЧІ ОРГАНИ ФЕСТИВАЛЮ
3.1. Робочими органами Фестивалю є Організаційний комітет (далі – Оргкомітет) і Журі. Персональний склад Оргкомітету та Журі фестивалю затверджується наказом відділу культури і туризму Новокаховської міської ради.

3.2. Функції Оргкомітету Фестивалю: - визначення загальної творчої концепції Фестивалю;

- координація роботи щодо проведення Фестивалю:
- збір документів, що надаються, перевірка відповідності їх оформлення вимогам, передбаченим даним Положенням, та реєстрація заявок на участь у Фестивалі;

- створення комп’ютерної бази даних, до якої заносяться заявки учасників, інформація про учасників за номінаціями Фестивалю, список фіналістів, відзначених дипломами та грамотами;

- формування складу Журі з числа незалежних висококваліфікованих професіоналів;

- організація роботи Журі під час проведення Фестивалю;

- забезпечення Фестивалю інформаційною підтримкою (робота з інформаційними партнерами);
- організація та проведення підсумкових заходів і заохочення номінантів Фестивалю;

- прийняття інших організаційних рішень та контроль за їх виконанням.

Оргкомітет має право використовувати конкурсні роботи після закінчення фестивалю з обов’язковим посиланням на авторів без узгодження з ними.
Оргкомітет не несе відповідальності за неточні або недостовірні відомості, надані Учасником; за порушення авторських і суміжних прав, якщо Учасник надав інтелектуальні матеріали не власного створення.

3.3. Журі Фестивалю
Журі Фестивалю формується Оргкомітетом Фестивалю з числа фахівців. До складу Журі можуть бути включені члени Оргкомітету, делеговані ним.

Журі має право зняти з перегляду (прослуховування) творчі роботи, які не відповідають вимогам даного Положення.

Журі розробляє та надає Оргкомітету для погодження методику голосування.
Журі після обговорення творчих робіт, показаних на перегляді (прослуховуванні), приймає рішення щодо заохочення кращих виконавців та подальшої участі їх у підсумкових заходах.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФЕСТИВАЛЮ
4.1. Термін проведення Фестивалю: з 01 грудня 2013 року до 15 лютого 2014 року. Фестиваль проводиться у два етапи:
I етап (грудень 2013 р. – січень 2014) - підготовчий: організація роботи у місті Нова Каховка, подання заявок до Оргкомітету Фестивалю. За результатами відбору на ІІ етап делегується не більш, ніж 3 учасника у кожній номінації та віковій категорії.
II етап (лютий 2014 р.) - підсумкові заходи та гала-концерт.
4.2. Фестиваль проводиться у номінаціях:

- Література (поезія за мотивами творів А.Бахути).;
- Музика (створення нових творів та виконання вже існуючих пісень на вірші А.Бахути);
- Художня творчість (станкове мистецтво, живопис, графіка);
- Художнє читання (вірші А.Бахути, або йому присвячені (декламація, моновистава або літературно-художня композиція до 10 хв.).
Положення про номінацію та зразок заявки знаходиться в оргкомітеті.
4.3. Вік претендентів на участь у Фестивалі не може перевищувати 20 років. Розподіл на групи за віковими категоріями:
- до 12 років;
- від 12 до 15 років;
- від 15 до 20 років.
Вік визначається станом на 01 січня 2014 року
4.4. Участь у Фестивалі можуть брати окремі виконавці або творчі колективи. Згідно з умовами Положення, тим, хто бажає взяти участь, необхідно направити до Оргкомітету Фестивалю поштою або особисто заявку на участь за формою, наведеною у відповідному додатку. Заявка від колективу заповнюється особою, що уповноважена виступати від імені даного творчого колективу. Саме з цією людиною здійснюватиметься контакт під час перебігу Фестивалю.
Заявка на участь у Фестивалі заповнюється українською мовою відповідно до форми, що наведена у кожному додатку за номінаціями. Кожна заявка має бути підписана керівником та завірена печаткою організації, яка направила Учасника, із зазначенням вихідного номера та дати реєстрації. Якщо заявка не заповнена, або заповнена частково, вона не розглядатиметься. Заявки, отримані Оргкомітетом після закінчення встановленого терміну, не розглядатимуться.
Ті виконавці та творчі колективи, що направили свої заявки на участь у Фестивалі, стають претендентами.

4.5. Прийняття заявок на участь здійснюється за адресою: 74900, м.Нова Каховка , вул. Піонерська,26, т. 4-34-13, 4-53-59 Центральна міська бібліотека
Номінації «Література», «Художнє читанная».
74900, м.Нова Каховка, вул. Щорса,33А, т. 7-91-55, Дитяча школа мистецтв, «Художня творчість», «Музика».
Довідки за телефонами 9-05-95, відділ культури і туризму, та 4-34-89, музей А.П.Бахути
4.6. Ґрунтуючись на отриманих заявках, Оргкомітет складає графік перегляду (прослуховування) членами Журі і повідомляє номінантів не пізніше ніж за 7 днів про місце і час перегляду (прослуховування).
Учасники Фестивалю, чиї твори за рішенням Журі буде визнано кращими, отримають заохочення.
Учасник несе відповідальність за порушення авторських чи суміжних прав при наданні для участі у Фестивалі творів або фрагментів творів не власного створення, підписаних своїм іменем.
Учасник може бути відсторонений від участі у Фестивалі у разі порушення умов даного Положення.
Положення надається для ознайомлення усім зацікавленим особам.

5.1. Для учасників Фестивалю встановлюються наступні види заохочення:

Диплом лауреата І, ІІ, ІІІ ступенів: документ, оформлений на фірмовому бланку. Містить відомості про номінацію, прізвище, ім`я та по-батькові Учасника (або назву творчого колективу), назву організації чи установи культури, яку представляє Учасник, підписи Організатора й Голови Журі. Вручається Учаснику або його наставнику - спеціалісту, що підготував Учасника Фестивалю за особливі досягнення.
Грамота: документ, оформлений на фірмовому бланку. Містить відомості про номінацію, прізвище, ім`я та по-батькові Учасника (або назву творчого колективу), назву організації чи установи культури, яку представляє Учасник, підписи Організатора й Голови Журі. Вручається Учаснику або його наставнику - спеціалісту, що підготував Учасника Фестивалю за особливі досягнення.

Подяка: документ, оформлений на фірмовому бланку. Містить відомості про вид, жанр мистецтва, прізвище, ім`я та по-батькові Учасника (або назву творчого колективу), назву організації чи установи культури, яку представляє Учасник, підпис Голови Оргкомітету Фестивалю й члена Журі - професіонала у даному виді або жанрі мистецтва. Вручається Учаснику або наставнику Учасника - спеціалісту, що підготував Учасника Фестивалю, або установі культури, яку Учасник представляє;

5.2. Спеціальним рішенням Оргкомітет, Журі Фестивалю мають право заохотити додатково призом будь-кого з учасників.
Благодійники за погодженням з Оргкомітетом Фестивалю можуть впровадити номінації й призи додатково та заохотити цінним призом Учасника за своїм вибором і власним коштом.
6. ФІНАНСУВАННЯ
Конкурс є некомерційним заходом.

Витрати на проведення фестивалю здійснюється за рахунок коштів відділу культури і туризму, передбачених на проведення загальноміських заходів та інших джерел і надходжень, незаборонених чинним законодавством України.Керуючий справами виконавчого комітету В.С.Акуленко

Додаток
до Положення про фестиваль-конкурс дитячої та молодіжної творчості «Дотик до чуда»
Положення про номінацію «Література»
Номінація «Література» є складовою частиною Фестивалю-конкурсу дитячої та молодіжної творчості «Дотик до чуда». Прийом заявок на участь: з 01 грудня 2013 до 01 лютого 2014 року.
I. Порядок проведення літературної номінації Фестивалю:
Проводиться у два етапи:
Перший етап - відбірковий, де розглядаються усі подані твори на місцях.
Другий етап - підсумкові заходи. Визначаються кандидатури для заохочення.
IІ. Умови та критерії відбору
До участі у номінації "Література" Фестивалю допускаються літературні твори українською мовою, що відповідають тематиці й критеріям духовності, моральності, патріотизму, а також високому літературному стилю.
При відборі літературних творів враховуються наступні вимоги:
емоційність (щирість, проникливість тексту, який повинен впливати на внутрішній стан читача, породжувати у його душі емоційний відгук);
оригінальність (свіжість, вишуканість, неординарність думок та образів);
грамотність (не повинно бути орфографічних та інших помилок);
Надаються літературні твори (вірші)- не більше ніж 5 творів;

Подані роботи не рецензуються й авторам не повертаються, стають власністю організатора і можуть використовуватися ним з обов’язковим посиланням на автора.
Роботи, надруковані у двох примірниках, а також в електронному вигляді надсилаються разом із заявкою до 1 лютого 2014 року за адресою: 74900, м.Нова Каховка, вул.Піонерська,26, т. 4-34-13, 4-53-59 Центральна міська бібліотека
ІІI. Визначення кращих робіт та заохочення:
Журі Фестивалю визначає кандидатури для заохочення, виходячи з отриманих оцінок. Заохочення відбувається під час підсумкової події за урочистих обставин. За підсумками роботи Журі вносить пропозицію щодо доцільності видання збірки кращих робіт, надрукування їх у газетах або журналах, на Інтернет-сайтах.
ЗАЯВКА
на участь у номінації "Література"
Фестивалю-конкурсу дитячої та молодіжної творчості "Дотик до чуда"
дата
1. Прізвище, ім`я, по-батькові
2. Дата народження
3. Адреса, телефон
4. Назва творів
5. Участь у інших фестивалях, конкурсах (перелічити). Якими нагородами відзначений.
6. Чи друкувався раніше, де саме.
7. Адреса і назва учбового закладу, студії або об`єднання, контактний телефон.
8. Прізвище, ім`я, по-батькові керівника.
Установа:
Директор: печатка; підпис; прізвище, ініціали.

Напишите Ваш отзыв или комментарий!

Назва

Електронна пошта *

Повідомлення *